« Hiob 22:23 Księga Hioba 22:24 Hiob 22:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Da za ziemię krzemień, a za krzemień strumienie złote.
2.GDAŃSKA.1881Tedy nakładziesz po ziemi wybornego złota; a złota z Ofir, jako kamienia z potoku.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy zgromadzisz złota jak prochu, a złota z Ofiru jak kamienia z potoku.
4.CYLKOWRzuć do prochu kruszec złoty, a między kamienie potoków (rudę) Ofiru.
5.KRUSZYŃSKIRzuć w piasek rudę złotą, a złoto Ofiru na kamienie potoku.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy rzucisz złoto do prochu, i Ofir na skałę potoków,
7.BRYTYJKAJeżeli w proch rzucisz złoty kruszeci między kamienie potoków złoto z Ofiru,
8.POZNAŃSKAjako proch stanie się dla ciebie złoto, złoto Ofiru jako kamienie potoku.
9.WARSZ.PRASKAgdy złotem jak pyłem ziemi wzgardzisz, a Ofir przyrównasz do rzecznego piasku.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Do prochu rzuć złoty kruszec, między kamienie potoku złoto Ofiru.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWyrzuć w proch drogocenny kruszec, a złoto Ofiru rzuć między rzeczne skały!