« Ezdr 2:21 Księga Ezdrasza 2:22 Ezdr 2:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mężów Netopha pięćdziesiąt i sześć.
2.GDAŃSKA.1881Mężów z Netofatu pięćdziesiąt i sześć;
3.GDAŃSKA.2017Mężczyzn z Netofy – pięćdziesięciu sześciu;
4.KRUSZYŃSKIludzi z Netofa pięćdziesiąt sześć;
5.TYSIĄCL.WYD5mężów z Netofy - pięćdziesięciu sześciu;
6.BRYTYJKAMężów z Netofy pięćdziesięciu sześciu;
7.POZNAŃSKAmężów z Netofa - 56,
8.WARSZ.PRASKApięćdziesięciu sześciu mężów z Netofy;
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mężów Netofy – pięćdziesięciu sześciu;
10.EIB.BIBLIA.2016Mężczyzn z Netofy pięćdziesięciu sześciu.