« Ezdr 2:3 Księga Ezdrasza 2:4 Ezdr 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synów Sephatya trzysta siedmdziesiąt dwa.
2.GDAŃSKA.1881Synów Sefatyjaszowych trzy sta siedmdziesiąt i dwa;
3.GDAŃSKA.2017Synów Szefatiasza – trzystu siedemdziesięciu dwóch;
4.KRUSZYŃSKIsynów Szefatii trzystu siedemdziesięciu dwóch;
5.TYSIĄCL.WYD5synów Szefatiasza - trzystu siedemdziesięciu dwu;
6.BRYTYJKAZ synów Szefatiasza trzystu siedemdziesięciu dwóch;
7.POZNAŃSKAsynów Szefatji - 372,
8.WARSZ.PRASKAtrzystu siedemdziesięciu dwóch synów Szefatiasza;
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.synów Szefatjasza – trzystu siedemdziesięciu dwóch;
10.EIB.BIBLIA.2016Synów Szefatiasza trzystu siedemdziesięciu dwóch.