« Ezdr 2:45 Księga Ezdrasza 2:46 Ezdr 2:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synowie Hagab, synowie Semlaj, synowie Hanan,
2.GDAŃSKA.1881Synów Akkuba, synów Hagaba, synów Salmaja, synów Hanana,
3.GDAŃSKA.2017Synów Chagaba, synów Szalmaja, synów Chanana;
4.KRUSZYŃSKIsynowie Hagaba, synowie Szamlaja, synowie Hanana,
5.TYSIĄCL.WYD5potomkowie Chagaba, potomkowie Szamlaja, potomkowie Chanana,
6.BRYTYJKAZ synów Chagaba, z synów Szalmajasza, z synów Chanana,
7.POZNAŃSKAsynowie Chagaba, synowie Szamlaja, synowie Chanana,
8.WARSZ.PRASKAsynowie Chagaba, synowie Szamlaja, synowie Chanana,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.synów Akkuba, synów Hagaba, synów Szalmaja, synów Chanana,
10.EIB.BIBLIA.2016synów Chagaba, synów Salmaja, synów Chanana,