« Ezdr 2:5 Księga Ezdrasza 2:6 Ezdr 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synów Phahath Moab, synów Jozue Joab, dwa tysiące ośmset dwanaście.
2.GDAŃSKA.1881Synów Pachat Moabowych, synów Jesui Joabowych dwa tysiące ośm set i dwanaście;
3.GDAŃSKA.2017Synów Pachat-Moaba, synów Jeszuy i Joaba – dwa tysiące ośmiuset dwunastu;
4.KRUSZYŃSKIsynów Fahat-Moaba synów Jozuego i Joaba dwa tysiące ośmiuset dwunastu;
5.TYSIĄCL.WYD5synów Pachat-Moaba z linii synów Jozuego i Joaba - dwa tysiące ośmiuset dwunastu;
6.BRYTYJKAZ synów Pachat-Moaba, mianowicie synów Jeszuy i Joaba, dwa tysiące ośmiuset dwunastu;
7.POZNAŃSKAsynów Pachat-Moaba z linii Jozuego i Joaba - 2812,
8.WARSZ.PRASKAdwa tysiące ośmiuset dwunastu synów Pachat-Moaba z linii synów Jozuego i Joaba;
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.synów Pachat Moaba, z synów Jezusa i Joaba – dwa tysiące ośmiuset dwunastu;
10.EIB.BIBLIA.2016Synów Pachat-Moaba, to jest z synów Jeszuy i Joaba, dwa tysiące ośmiuset dwunastu.