« Ezdr 2:61 Księga Ezdrasza 2:62 Ezdr 2:63 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ci szukali pisma rodu swego i nie naleźli: i wyrzuceni są z kapłaństwa.
2.GDAŃSKA.1881Ci szukali opisania rodu swego, ale nie znaleźli; przetoż zrzuceni są z kapłaństwa.
3.GDAŃSKA.2017Ci szukali swego opisu w rodowodach, ale go nie znaleźli. Zostali więc jako nieczyści wykluczeni z kapłaństwa.
4.KRUSZYŃSKICi szukali opisania swych rodów, lecz nie znaleźli; byli ogłoszeni za nieczystych i wykluczeni z kapłaństwa,
5.TYSIĄCL.WYD5Ci szukali swego rodowodu, lecz go nie odnaleziono; toteż zostali oni jako nieczyści wykluczeni z kapłaństwa,
6.BRYTYJKACi poszukiwali, czy są ujęci w spisie rodowodów, lecz tam się nie znaleźli, zostali więc jako nieczyści usunięci od sprawowania kapłaństwa.
7.POZNAŃSKASzukali oni swego rodowodu, ale ponieważ go [tam] nie znaleziono, wykluczono ich jako nieczystych ze służby kapłańskiej.
8.WARSZ.PRASKAWszyscy oni szukali początków swego rodowodu, ale bez skutku. Uznano ich tedy za nieczystych i usunięto z szeregów kapłańskich.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci szukali rejestru swego rodu – lecz nie znaleźli; dlatego byli splamieni od strony kapłaństwa.
10.EIB.BIBLIA.2016Poszukiwali oni swego wpisu do rodowodów, lecz nie znaleźli, zostali więc, jako nie spełniający warunku czystości, odsunięci od posług kapłańskich.