« Ezdr 2:62 Księga Ezdrasza 2:63 Ezdr 2:64 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł im Athersata, aby nie jedli z świętego świętych, ażby powstał kapłan uczony i doskonały.
2.GDAŃSKA.1881I zakazał im Tyrsata, aby nie jadali z rzeczy najświętszych, ażby powstał kapłan z Urym i z Tummim.
3.GDAŃSKA.2017I Tirszata zakazał im spożywać z rzeczy najświętszych, dopóki nie powstanie kapłan z Urim i z Tummim.
4.KRUSZYŃSKIi wielkorządca oświadczył im, że nie mogą spożywać z rzeczy najświętszych, dopóki nie powstanie kapłan, aby się zapytać Urim i Tummim.
5.TYSIĄCL.WYD5a namiestnik zakazał im spożywać z pokarmów najświętszych, aż się zjawi kapłan dla urim i tummim.
6.BRYTYJKAA namiestnik zakazał im jadać z pokarmów poświęconych, aż się pojawi kapłan przeznaczony do rzucania losów.
7.POZNAŃSKATirszata zakazał im spożywać pokarmy święte, dopóki się nie zjawi kapłan dla Urim i Tummim.
8.WARSZ.PRASKAZarządca [świątyni] zakazał im spożywania pokarmów składanych na ofiary. Tak miało być do czasu pojawienia się kapłana, który będzie mógł zasięgnąć rady u urim i tummim.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem tirszataim zakazał, by nie jadali z najświętszych, aż zajmie stanowisko kapłan z Urim i Thummim.
10.EIB.BIBLIA.2016Namiestnik natomiast powiedział im, aby nie jadali z tego, co najświętsze, dopóki nie pojawi się kapłan upoważniony do ciągnięcia losów urim i tummim.