« Ezdr 2:65 Księga Ezdrasza 2:66 Ezdr 2:67 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Koni ich siedmset trzydzieści sześć : mułów ich dwieście czterdzieści pięć:
2.GDAŃSKA.1881Koni ich siedm set trzydzieści i sześć; mułów ich dwieście czterdziści i pięć.
3.GDAŃSKA.2017Koni mieli siedemset trzydzieści sześć, mułów – dwieście czterdzieści pięć;
4.KRUSZYŃSKICi mieli siedemset trzydzieści sześć koni, dwieście czterdzieści pięć mułów,
5.TYSIĄCL.WYD5Koni mieli oni siedemset trzydzieści sześć, mułów - dwieście czterdzieści pięć,
6.BRYTYJKAIch koni było siedemset trzydzieści sześć, mułów dwieście czterdzieści pięć.
7.POZNAŃSKA[posiadali oni] 736 koni, 245 mułów,
8.WARSZ.PRASKAMieli wszyscy razem siedemset trzydzieści sześć koni, dwieście czterdzieści pięć mułów,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś koni siedemset trzydzieści sześć, dwieście czterdzieści pięć mułów,
10.EIB.BIBLIA.2016Ich koni było siedemset trzydzieści sześć, mułów dwieście czterdzieści pięć,