« 1Pio 3:9 1 List Piotra 3:10 1Pio 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo kto chce żywot umiłować, i ujrzeć dni dobre, niech zahamuje język swój od złego, i usta swe, aby niemówił zdrady.
2.WUJEK.1923Albowiem kto chce żywot miłować i oglądać dni dobre, niech pohamuje język swój od złego, i usta jego niech nie mówią zdrady.
3.RAKOW.NTAbowiem kto chce żywot miłować, i oglądać dni dobre, niech pohamuje języka swego od złego, i warg swoich aby nie mówiły zdrady.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem kto chce żywot miłować i oglądać dni dobre, niech pohamuje języka swego od złego, a usta jego niech nie mówią zdrady;
5.GDAŃSKA.2017Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy.
6.JACZEWSKIKto chce żyć i żyć szczęśliwie, ten niech trzyma na wodzy swój język, a usta jego kłamstwem niech się nie plamią;
7.MARIAWICIBo kto chce miłować życie i oglądać dni dobre, niechaj powściąga język swój od złego, a usta jego niech nie mówią nic zdradliwego;
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem kto chce miłować żywot i oglądać dni szczęśliwe, niech pohamuje język swój od złego, a usta jego niech nie mówią zdrady.
9.DĄBR.GR.1961Albowiem, kto chce miłować żywot i ujrzeć dni szczęśliwe, niech pohamuje język od złego, a usta od słów zdrady.
10.TYSIĄCL.WYD5Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi, aby nie mówiły podstępnie.
11.BRYTYJKABo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej.
12.POZNAŃSKATen bowiem, kto chce życie miłować i oglądać dni szczęśliwe, niech powstrzymuje swój język od złego i wargi od fałszu!
13.WARSZ.PRASKAKto bowiem chce miłym uczynić swe życie i pragnie oglądać dni szczęśliwe, powinien powściągać swój język od złego i pamiętać, by jego usta nie służyły zdradzie.
14.KALETAAlbowiem [kto] chce żywot miłować i oglądać dni dobre, niech_pohamuje język swój od złego, a usta, [by] nie mówiły zdrady;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo każdy, kto ma upodobanie w pragnieniu życia oraz zobaczeniu szczęśliwych dni, niech powstrzyma swój język od złego, a jego wargi od powiedzenia zdrady.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo kto kocha życie i chce oglądać dobre dni, niech powstrzyma swój język od zła, a swoje wargi od zdrady.
17.TOR.PRZ.2023Bo kto chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma swój język od złego, a swoje wargi, by nie mówić zwodniczo;