« 1Pio 3:10 1 List Piotra 3:11 1Pio 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niech się oddala od złego, i niech czyni dobrze, niech szuka pokoju, i niech go naśladuje.
2.WUJEK.1923Niech się oddala od złego, a niech czyni dobrze: niech szuka pokoju, a niechaj go ściga;
3.RAKOW.NTNiech się odchyli od złego, a niech czyni dobre; niech szuka pokoju, i niech naśladuje go.
4.GDAŃSKA.1881Niech się odwróci od złego, a czyni dobre; niech szuka pokoju i ściga go.
5.GDAŃSKA.2017Niech odwróci się od zła i czyni dobro, niech szuka pokoju i dąży do niego.
6.JACZEWSKIniech się strzeże złego a czyni dobrze; niech się stara przyjść ze wszystkiemi do zgody i żyć z nimi w pokoju:
7.MARIAWICIniech się uchyla od złego, a niech czyni dobrze; niechaj szuka pokoju, a niechaj za nim chodzi.
8.DĄBR.WUL.1973Niech stroni od złego, a niech czyni dobrze, niech szuka pokoju i niech za nim zdąża.
9.DĄBR.GR.1961Niech stroni od złego, a niech czyni dobrze, niech szuka pokoju i niech za nim zdąża.
10.TYSIĄCL.WYD5Niech zaś odstąpi od zła, a czyni dobro, niech szuka pokoju i niech podąża za nim.
11.BRYTYJKANiech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego.
12.POZNAŃSKANiech unika zła, a czyni dobro, niech szuka pokoju i za nim idzie,
13.WARSZ.PRASKAPowinien odwrócić się od złego, a czynić dobrze; powinien szukać pokoju, chodząc jego drogami.
14.KALETANiech_się_odwróci od złego, a czyni dobre; niech_szuka pokoju i ściga go.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech się odwróci od złego oraz czyni szlachetne; niech szuka pokoju i niech go ściga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech odstąpi od zła i postępuje dobrze, niech szuka pokoju i do niego dąży.
17.TOR.PRZ.2023Niech się odwróci od tego, co złe i uczyni, to co dobre; niech szuka pokoju i niech dokona starań, aby go osiągnąć.