« 1Pio 3:8 1 List Piotra 3:9 1Pio 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie oddając złości za złość, albo łajania za łajanie, lecz naprzeciw miasto tego błogosławiący; wiedząc żeście na to pozwani, abyście błogosławieństwo odziedziczyli.
2.WUJEK.1923Nie oddawając złego za złe, ani złorzeczeństwa za złorzeczeństwo; lecz przeciwnym obyczajem błogosławiąc: gdyż na to jesteście wezwani, abyście błogosławieństwo dziedzictwem posiedli.
3.RAKOW.NTNie oddawając złym za złe, abo złajania za złajanie; lecz przeciwnym obyczajem, błogosławiąc; wiedząc iż na to wezwani jesteście, abyście błogosławieństwo odziedziczyli.
4.GDAŃSKA.1881Nie oddawając złego za złe, ani łajania za łajanie, lecz przeciwnym obyczajem dobrorzecząc, gdyż wiecie, iż na to powołani jesteście, abyście błogosławieństwo odziedziczyli.
5.GDAŃSKA.2017Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
6.JACZEWSKIabyście złem za złe nie odpłacali; abyście złorzeczącym wam nie złorzeczyli, ale błogosławili im, bo na to powołani jesteście, abyście błogosławieństwo Boże odziedziczyli.
7.MARIAWICInie oddając złem za złe, ani łajaniem za łajanie, ale przeciwnie, błogosławiąc, albowiem na to jesteście powołani, abyście błogosławieństwo odziedziczyli.
8.DĄBR.WUL.1973nie oddając złem za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to wezwani jesteście, abyście błogosławieństwo w dziedzictwie otrzymali.
9.DĄBR.GR.1961nie oddając złem za złe, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to wezwani jesteście, abyście błogosławieństwo w dziedzictwie otrzymali.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
11.BRYTYJKANie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
12.POZNAŃSKANie odpłacajcie złem za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie: błogosławcie, gdyż do tego jesteście powołani, abyście błogosławieństwo otrzymali w dziedzictwie.
13.WARSZ.PRASKANikomu nie odpłacajcie złem za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie, [wszystkim] błogosławcie, gdyż sami również do tego zostaliście powołani, by otrzymać kiedyś błogosławieństwo Boże.
14.KALETANie oddając złego za złe ani łajania za łajanie, przeciwnym_obyczajem zaś błogosławiąc, ponieważ na to powołani_jesteście, abyście błogosławieństwo odziedziczyli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.nie odpłacając złem z powodu zła, lub zniewagą z powodu zniewagi. A przeciwnie błogosławiąc, gdyż wiecie, że zostaliście do tego powołani, by odziedziczyć błogosławieństwo.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, każdemu życzcie dobrze, gdyż zostaliście powołani, aby odziedziczyć to, co najlepsze.
17.TOR.PRZ.Nie oddając złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, wiedząc, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.