« 1Moj 7:10 1 Księga Mojżeszowa 7:11 1Moj 7:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPLata szostego wieku Noe, miesiąca drugiego [drugiego], siodmynaście dzień tego miesiąca ukazały się wszytki studnie głębokie a okna niebieska się otworzyły
2.WUJEK.1923Roku sześćsetnego żywota Noego, miesiąca wtórego, siedmnastego dnia miesiąca, przerwały się wszystkie źródła przepaści wielkiéj, i upusty niebieskie otworzone są.
3.GDAŃSKA.1881Roku sześćsetnego wieku Noego, miesiąca wtórego, siedemnastego dnia tegoż miesiąca, w tenże dzień przerwały się wszystkie źródła przepaści wielkiej, i okna niebieskie otworzyły się.
4.GDAŃSKA.2017W sześćsetnym roku życia Noego, w drugim miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu, przerwały się wszystkie źródła wielkiej głębi i otworzyły się okna nieba.
5.NEUFELD.1863W roku sześćsetnym życia Noacha, w drugim miesiącu, siedmnastego dnia w miesiącu, w tym to dniu rozwarły się wszystkie źrzódła toni ogromnéj i upusty nieba się otworzyły.
6.CYLKOWRoku sześćsetnego życia Noacha, miesiąca drugiego, siedmnastego dnia miesiąca, - w tenże dzień rozwarły się wszystkie źródła otchłani bezmiernej, a spusty niebios się roztworzyły.
7.KRUSZYŃSKIW roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedmnastego dnia miesiąca, w dniu tym wybuchnęły wszystkie źródła przepaści wielkiej i upusty niebieskie się otworzyły,
8.MIESESW roku sześćsetnym życia Noego, drugiego miesiąca, siedmnastego dnia w miesiącu: dnia tego rozwarły się wszystkie źródła otchłani bezmiernej i otworzyły się spusty niebios,
9.TYSIĄCL.WYD5W roku sześćsetnym życia Noego, w drugim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły się upusty nieba;
10.BRYTYJKAW roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.
11.POZNAŃSKATrysnęły więc wszystkie źródła ogromnego oceanu, rozwarły się też upusty niebios. Działo się to w sześćsetnym roku życia Noego, w siedemnastym dniu drugiego miesiąca.
12.WARSZ.PRASKAKiedy zaś Noe wkroczył w sześćsetny rok życia, w drugim miesiącu tego roku, siedemnastego dnia miesiąca, popłynęła woda wszystkimi strumieniami z niebieskiej otchłani i pod jej ciężarem ustąpiły wszystkie zawory nieba.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sześćsetnego roku życia Noacha, drugiego miesiąca, siedemnastego dnia tego miesiąca w ten dzień rozwarły się wszystkie źródła bezmiernej otchłani i otworzyły się spusty niebios.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITW sześćsetnym roku życia Noego, w drugim miesiącu, w siedemnastym dniu tego miesiąca trysnęły w górę wszystkie źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.