« 1Moj 7:18 1 Księga Mojżeszowa 7:19 1Moj 7:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA wody były barzo wielikie nad ziemią i przykryły były wszytki nad ziemią gory pode wszym niebem.
2.WUJEK.1923A wody się zmocniły zbytnie nad ziemią: i okryły się wszystkie góry wysokie pod wszystkiem niebem.
3.GDAŃSKA.1881Tedy się wody wzmogły nader bardzo nad ziemią, i okryły się wszystkie góry wysokie, które były pod wszystkiem niebem.
4.GDAŃSKA.2017I wody bardzo się wzmogły nad ziemią, i zakryły wszystkie wysokie góry, które były pod całym niebem.
5.NEUFELD.1863I wody coraz bardziéj wzmagały się na ziemi, aż zakryte zostały wszystkie góry wysokie, które są pod całém niebem.
6.CYLKOWA wody wzmagały się coraz bardziej na ziemi; i pokryły się wszystkie góry wysokie, co pod całém niebem.
7.KRUSZYŃSKIA wody przybierały bardzo na ziemi i okryły wszystkie góry wysokie, które są pod całem niebem.
8.MIESESA kiedy wody wzmogły się jeszcze bardziej na ziemi, zostały zakryte wszystkie góry najwyższe, znajdujące się pod całem niebem.
9.TYSIĄCL.WYD5Wody bowiem podnosiły się coraz bardziej nad ziemię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebem.
10.BRYTYJKAWody zaś wzbierały coraz bardziej nad ziemią, tak że zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod niebem.
11.POZNAŃSKAKiedy wody jeszcze bardziej spiętrzyły się ponad ziemią, zostały zakryte wszystkie najwyższe góry, istniejące pod niebem.
12.WARSZ.PRASKAWody ciągle się podnosiły na ziemi, tak że zniknęły w końcu pod nimi wszystkie, nawet najwyższe góry, jakie były na ziemi.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wody na ziemi wzmagały się coraz bardziej oraz pokryły wszystkie wysokie góry, co są pod całym niebem.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu woda wezbrała tak bardzo, że okryła wszystkie szczyty piętrzące się ku niebu.