« 1Moj 7:20 1 Księga Mojżeszowa 7:21 1Moj 7:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI z gorami wszytko stworzenie, csoż jest było na ziemi, ptacy i źwierzęta, i wszytko płożące, jeż to płozi po ziemi ❬...❭
2.WUJEK.1923I zgładzone jest wszelkie ciało, które się ruchało na ziemi, ptaków, zwierząt, bestyi, i wszystkich ziemopłazów, które się płazają po ziemi: wszyscy ludzie,
3.GDAŃSKA.1881Zaginęło tedy wszelkie ciało ruchające się na ziemi, i z ptaków, i z bydła, i z zwierząt, i wszelkiej gadziny płazającej się po ziemi, i wszyscy ludzie.
4.GDAŃSKA.2017Zginęło więc wszelkie ciało poruszające się na ziemi: ptactwo, bydło, zwierzęta i wszelkie zwierzęta pełzające, które pełzają po ziemi, i wszyscy ludzie.
5.NEUFELD.1863I poginęło wszelkie ciało ruszające się na ziemi, w ptactwie i w bydle i w zwierzętach i w wszelkim roju rojącym się na ziemi i wszyscy ludzie.
6.CYLKOWI wyginęło wszelkie ciało, poruszające się na ziemi, - z ptactwa, i z bydła, i ze zwierząt, i z wszelkiego roju rojącego się na ziemi, i wszyscy ludzie.
7.KRUSZYŃSKII wyginęło wszelkie ciało, które się rusza na ziemi: z ptactwa, ze zwierząt domowych, ze zwierząt dzikich, i ze wszystkiego płazu, co czołga się po ziemi i wszyscy ludzie.
8.MIESESI wyginęły wszystkie istoty cielesne, poruszające się po ziemi: z ptactwa, z bydła, ze zwierząt, z płazu wszelakiego, poruszającego się na ziemi, oraz ludzkość cała.
9.TYSIĄCL.WYD5Wszystkie istoty poruszające się na ziemi spośród ptactwa, bydła i innych zwierząt oraz z wszelkich istnień, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi.
10.BRYTYJKAI wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi: ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie.
11.POZNAŃSKAWyginęły wtedy wszystkie istoty poruszające się po ziemi: ptactwo, bydło, dzika zwierzyna, jak i wszystkie płazy; wyginęli też wszyscy ludzie.
12.WARSZ.PRASKAWraz ze wszystkimi ludźmi wyginęło też wszystko, co poruszało się na ziemi, więc i ptaki, bydło i inne zwierzęta, i wszystkie istoty żywe, których było takie mnóstwo na ziemi.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyginęła też wszelka cielesna natura, która się poruszała na ziemi z ptactwa, z bydła, ze zwierząt oraz z wszelkiego roju rojącego się na ziemi; a także wszyscy ludzie.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób przyszedł kres na wszystko, co żyło na ziemi, na ptactwo, bydło, wszystkie zwierzęta, na mrowia istot rojących się na jej powierzchni - i na człowieka.