« 1Moj 7:2 1 Księga Mojżeszowa 7:3 1Moj 7:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa takież ptastwa niebieskiego siedmioro a siedmioro, samcow a samic, aby zachowały siemię na ziemi.
2.WUJEK.1923Ale i z ptastw powietrznych siedmioro i siedmioro, samca i samicę: aby zachowane było nasienie na wszystkiéj ziemi.
3.GDAŃSKA.1881Także z ptastwa niebieskiego siedmioro a siedmioro, samca i samicę, aby żywe zachowane było nasienie na wszystkiej ziemi.
4.GDAŃSKA.2017Także z ptactwa niebieskiego po siedem par, samca i samicę, aby zachować przy życiu ich potomstwo na całej powierzchni ziemi.
5.NEUFELD.1863Także z ptactwa nieba po siedmioro, samca i samicę, dla zachowania nasienia na powierzchni całéj ziemi.
6.CYLKOWRównież z ptactwa nieba po siedmioro, - samca i samicę, - aby zachować nasienie na powierzchni całej ziemi.
7.KRUSZYŃSKIRównież z ptactwa niebieskiego po siedm par: samca i samicę, aby zachować przy życiu gatunek na powierzchni całej ziemi.
8.MIESESRównież z ptactwa niebieskiego po siedmioro: samca i samicę, ażeby zachować potomstwo na powierzchni całej ziemi.
9.TYSIĄCL.WYD5również i z ptactwa po siedem samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi.
10.BRYTYJKATakże z ptactwa niebieskiego po siedem, samca i samicę, aby zachować przy życiu ich potomstwo na całej ziemi.
11.POZNAŃSKAZ ptactwa [weź] także po siedem samców i samic, aby zachować przy życiu te gatunki na całej ziemi.
12.WARSZ.PRASKAPodobnie z ptaków czystych weź po siedem samców i siedem samic, aby w ten sposób zapewnić przetrwanie ich gatunków na całej ziemi.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Również po siedmioro z ptactwa nieba samca oraz samicę, by zachować ich nasienie na całej powierzchni ziemi.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie uczyń z ptactwem. Weź po siedem, samca i samicę, aby zachować przy życiu ich potomstwo na ziemi.