« 1Moj 7:3 1 Księga Mojżeszowa 7:4 1Moj 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBo po siedmi dnioch ja spuszczę deszcz lejący na ziemię za cztyrdzieści dni a za cztyrdzieści nocy a zagładzę wszystko stworzenie, csożeśm uczynił na ziemi”.
2.WUJEK.1923Jeszcze bowiem, a po siedmi dniach spuszczę deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy: i wygładzę z ziemie wszelkie stworzenie, którem uczynił.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem jeszcze po siedmiu dniach spuszczę deszcz na ziemię, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i wygładzę wszystko stworzenie, którem uczynił, z oblicza ziemi.
4.GDAŃSKA.2017Pozostaje bowiem jeszcze siedem dni, a potem spuszczę deszcz na ziemię, na czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie stworzenie, które uczyniłem.
5.NEUFELD.1863Gdyż za siedm dni, spuszczę ja deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę wszelką istotę, którą stworzyłem, z ponad powierzchni ziemi.
6.CYLKOWBo, po dniach jeszcze siedmiu, spuszczę deszcz na ziemię, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę wszelki byt, który utworzyłem, z oblicza ziemi.
7.KRUSZYŃSKIBo oto jeszcze siedm dni, a ja sprowadzę na całą ziemię deszcz przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy i wygładzę z powierzchni ziemi wszelkie życie, które uczyniłem".
8.MIESESAlbowiem za dni jeszcze siedem ześlę deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy i zgładzę z powierzchni ziemi wszystek byt, który uczyniłem”.
9.TYSIĄCL.WYD5Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi - cokolwiek stworzyłem.
10.BRYTYJKAGdyż po upływie siedmiu dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem.
11.POZNAŃSKAAlbowiem za siedem dni sprawię, że będzie padał na ziemię deszcz przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. W ten sposób zgładzę z powierzchni ziemi wszelką istotę, jaką powołałem do bytu.
12.WARSZ.PRASKAJa zaś za siedem dni sprowadzę na ziemię ulewę, która nie ustanie przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, tak iż w końcu ulegnie zagładzie wszystko, co istnieje na ziemi i co ja stworzyłem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż po dodatkowo siedmiu dniach, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, spuszczę na ziemię deszcz oraz zgładzę z oblicza ziemi wszelki byt, który utworzyłem.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITZa siedem dni bowiem spuszczę deszcz na ziemię. Będzie padał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. W ten sposób zgładzę z ziemi wszystko, co istnieje, wszystko to, co stworzyłem.