« 1Krn 28:9 1 Księga Kronik 28:10 1Krn 28:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz tedy, ponieważ cię obrał Pan, abyś zbudował dom świątnice, zmacniaj się a wykonaj.
2.GDAŃSKA.1881Obaczże teraz, iż cię Pan obrał, abyś zbudował dom świątnicy; zmacniajże się a wykonaj to.
3.GDAŃSKA.2017Miej się teraz na baczności, gdyż PAN cię wybrał, abyś zbudował dom na świątynię; bądź mocny i wykonaj to.
4.KRUSZYŃSKIPatrz - że teraz, ciebie bowiem wybrał Bóg, abyś zbudował dom na świątynię. Bądź mężnym i czyń".
5.TYSIĄCL.WYD5Bacz teraz, ciebie bowiem wybrał Pan, abyś zbudował dom na sanktuarium. Bądź mocny i wykonaj to!
6.BRYTYJKAMiej się więc na baczności, gdyż Pan ciebie wybrał, abyś zbudował mu dom na święty przybytek. Zabierz się dzielnie do dzieła!
7.POZNAŃSKARozważ teraz: oto Jahwe wybrał ciebie, abyś zbudował Dom, [który będzie] Świątynią. Wytrwaj więc i wykonaj to!
8.WARSZ.PRASKAPopatrz więc teraz: Oto Jahwe ciebie wybrał na budowniczego domu, który będzie Jego świątynią. Bądź silny i stawaj do dzieła!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz zobacz, że WIEKUISTY cię wybrał, abyś zbudował dom Przybytku; wzmacniaj się i to wykonaj.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITUważaj zatem! PAN wybrał cię, abyś zbudował świątynię. Zbierz siły - i działaj!