« 1Krn 28:15 1 Księga Kronik 28:16 1Krn 28:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dał téż złota na stoły wykładania chleba, według różności stołów: także téż śrebro na drugie stoły śrebrne.
2.GDAŃSKA.1881Także pewnąwagę złota na stoły chlebów pokładbych, na każdy stół, przytem srebra na stoły srebrne.
3.GDAŃSKA.2017Również dał odpowiednią wagę złota na stoły chlebów pokładnych, na każdy stół, oraz srebra – na stoły srebrne;
4.KRUSZYŃSKIwagą złota na stoły chlebów pokładnych, na każdy stół, oraz srebro na stoły srebrne,
5.TYSIĄCL.WYD5i odpowiedni przydział złota na stoły chlebów pokładnych, według różnych stołów, a srebra na stoły srebrne;
6.BRYTYJKACo do wagi złota na stoły chlebów pokładnych, osobno na każdy stół, i srebra na srebrne części stołów,
7.POZNAŃSKARównież [dał] pewną ilość złota na stoły [chlebów] składanych Bogu, na każdy stół, oraz srebra na stoły srebrne;
8.WARSZ.PRASKAPodał ilość złota potrzebnego na wykonanie stołów na chleby pokładne – po ile na każdy stół, a także ilość srebra na stoły srebrne.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także ciężar złota na stoły chlebów wystawnych na każdy stół; oraz srebra na srebrne stoły.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITdotyczące wagi złota na wszystkie stoły na chleb układany w rzędach, dotyczące wagi srebra na stoły srebrne,