« 1Krn 28:19 1 Księga Kronik 28:20 1Krn 28:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekł téż Dawid Salomonowi, synowi swemu: Czyń mężnie a zmacniaj się i działaj; nie bój się i nie lękaj się; bo Pan, Bóg mój, z tobą będzie i nie opuści cię ani ostawi, aż dokonasz wszystkiéj roboty służby domu Pańskiego.
2.GDAŃSKA.1881A tak rzekł Dawid do Salomona, syna swego: Zmacniaj się, a bądź mężnym, czyń to; nie bój się, ani się lękaj; bo Pan Bóg, Bóg mój, będzie z tobą, nie opuści cię, ani cię odstąpi, aż dokończysz wszystkiej roboty służby domu Pańskiego.
3.GDAŃSKA.2017Dawid powiedział do swego syna Salomona: Bądź mocny i dzielny i wykonaj to. Nie bój się ani się nie lękaj, bo PAN Bóg, mój Bóg, będzie z tobą, nie porzuci cię ani nie opuści, dopóki nie dokończysz wszelkiej pracy wokół służby domu PANA.
4.KRUSZYŃSKIRzekł Dawid do Salomona, swego syna: "Bądź silnym i odważnym! Do dzieła! Nie bój się i nie wzdragaj się, ponieważ Jahwe Bóg, Bóg mój, jest z tobą; nie opuści cię, ani nie odstąpi od ciebie aż będą wykonane wszelkie dzieła do obsługi domu Bożego.
5.TYSIĄCL.WYD5I rzekł Dawid do swego syna, Salomona: Bądź mocny i dzielny, a wykonaj to! Nie lękaj się i nie przerażaj, bo Pan Bóg, mój Bóg, będzie z tobą, a nie opuści cię ani nie zostawi, aż będą wykonane wszelkie prace przy obsłudze domu Pańskiego.
6.BRYTYJKAPotem rzekł Dawid do Salomona, swego syna: Zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła, nie bój się i nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokoło służby w świątyni Pana.
7.POZNAŃSKAI dalej mówił Dawid do swego syna Salomona: - Bądź wytrwały i mocny, a bierz się do dzieła! Nie trwóż się ani się nie lękaj, albowiem Bóg Jahwe, mój Bóg, jest z tobą. On cię nie opuści ani też nie odstąpi od ciebie, dopóki nie wykonasz wszystkich prac przeznaczonych do służby w Domu Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAPonadto rzekł Dawid do Salomona: Bądź mężny i odważny! Do dzieła! Nie bój się niczego, niczym się nie zrażaj, bo Jahwe, Bóg, mój Bóg, będzie z tobą. On nie odejdzie od ciebie i nie opuści cię, dopóki nie ukończysz całego dzieła posługi w świątyni Jahwe.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Dawid powiedział do swojego syna Salomona: Wzmacniaj się i bądź mężnym, to czyń; nie bój się, ani nie lękaj; bo WIEKUISTY, Bóg, mój Bóg jest z tobą; nie opuści cię, ani cię nie odstąpi, aż dokończysz całą robotę służby Domu WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tych słowach Dawid zwrócił się do Salomona: Zbierz siły, bądź mężny - i działaj! Nie bój się, nie ulegaj trwodze, gdyż PAN, mój Bóg, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie ani nie opuści. Z Nim wykonasz wszystko, co łączy się ze służbą w domu PANA.