« Hiob 21:34 Księga Hioba 22:1 Hiob 22:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A odpowiadając Elipgas Themanitczyk, rzekł:
2.GDAŃSKA.1881A odpowiadając Elifas Temańczyk rzekł:
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Elifaz z Temanu odpowiedział:
4.CYLKOWZatem odparł Elifaz z Themanu, i rzekł:
5.KRUSZYŃSKIA Elifaz, zabrawszy głos, rzekł:
6.TYSIĄCL.WYD5Wówczas głos zabrał Elifaz z Tema nu i rzekł:
7.BRYTYJKANa to odpowiedział Elifaz i rzekł:
8.POZNAŃSKAElifaz z Temanu zabrał głos i powiedział:
9.WARSZ.PRASKAWtedy zabrał głos Elifaz z Temanu i powiedział:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem odparł Elifaz z Themanu, mówiąc:
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Elifaz odpowiedział: