« Hiob 22:15 Księga Hioba 22:16 Hiob 22:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którzy są zniesieni przed swym czasem, a rzeka grunty ich wywróciła.
2.GDAŃSKA.1881Którzy są wykorzenieni przed czasem, a powodzią zalały się grunty ich.
3.GDAŃSKA.2017Oni zostali wykorzenieni przed czasem, powódź zalała ich fundamenty.
4.CYLKOWCi, którzy porwani zostali przed czasem swoim, których grunt rzeka uniosła.
5.KRUSZYŃSKIktórzy przed czasem zostali zabrani, potok zalał ich podstawy.
6.TYSIĄCL.WYD5Ci poginęli przed czasem, gdy powódź zalała im fundamenty.
7.BRYTYJKAKtórzy zostali porwani przed czasem, a strumień zalał ich grunt?
8.POZNAŃSKAOni zginęli przed czasem; rzeka zalała im ziemię pod nogami.
9.WARSZ.PRASKACi, co przed czasem zginęli, a ziemię ich potop pochłonął.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci, co zostali porwani przed swoim czasem, a rzeka zabrała ich grunt.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITci, którzy zostali wyrwani przedwcześnie i którym fundamenty pozalewała woda?