« Hiob 22:16 Księga Hioba 22:17 Hiob 22:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którzy mówili Bogu: Idź precz od nas: a jakoby nie mógł nic uczynić Wszechmogący, ważyli go.
2.GDAŃSKA.1881Którzy mawiali Bogu: Odejdź od nas; cóżby im uczynił Wszechmogący?
3.GDAŃSKA.2017Mówili Bogu: Odejdź od nas. Cóż może im uczynić Wszechmogący?
4.CYLKOWMawiali oni do Boga: usuń się od nas! a cóż (mniemali) mógłby Wszechmocny im uczynić?
5.KRUSZYŃSKIKtórzy mówili do Boga: "Odejdź od nas! Cóż może nam uczynić Wszechmogący?"
6.TYSIĄCL.WYD5A Bogu mówili: Oddal się od nas! Co zrobić nam może Wszechmocny?
7.BRYTYJKAMówili do Boga: Odstąp od nas! I cóż nam może uczynić Wszechmocny?
8.POZNAŃSKAA jednak wołali do Boga: "Odejdź od nas" i "Cóż może nam uczynić Wszechmogący?"
9.WARSZ.PRASKAI jeszcze mówili Bogu: Idź sobie od nas! I cóż nam za to uczyni Wszechmocny?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mawiali oni do Boga: Usuń się od nas; bo cóż – sądzili mógłby im Wszechmocny uczynić?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy chcesz być jak ci, którzy mówili Bogu: Odstąp od nas! albo powtarzali: Cóż nam może zrobić Wszechmocny?