« Hiob 22:22 Księga Hioba 22:23 Hiob 22:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli się nawrócisz do Wszechmocnego, zbudowan będziesz, i oddalisz nieprawość od przybytku twego.
2.GDAŃSKA.1881Jeźli się nawrócisz do Wszechmocnego, zbudowany będziesz, a oddalisz nieprawość od przybytku twego:
3.GDAŃSKA.2017Jeśli się nawrócisz do Wszechmocnego, zostaniesz odbudowany i oddalisz nieprawość od swego namiotu.
4.CYLKOWGdy nawrócisz się do Wszechmocnego odbudowany będziesz, gdy oddalisz krzywdę z namiotów twoich.
5.KRUSZYŃSKIBędziesz odbudowany, jeśli wrócisz do Wszechmocnego, jeśli oddalisz nieprawość z namiotu swego.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy wrócisz do Wszechmocnego, będziesz znów mocny, usuniesz zło z twego namiotu.
7.BRYTYJKAJeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnegoi oddalisz nieprawość ze swego namiotu,
8.POZNAŃSKAJeśli wrócisz do Wszechmocnego w pokorze, i usuniesz z namiotu swego nieprawość,
9.WARSZ.PRASKAPodźwigniesz się znów, gdy do Wszechmocnego wrócisz, gdy z namiotu swojego nieprawość usuniesz,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy się nawrócisz do Wszechmocnego, gdy z tych namiotów oddalisz krzywdę – będziesz odbudowany.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli zawrócisz do Wszechmocnego, On cię odbuduje, tylko oddal nieprawość od swojego namiotu.