« Hiob 22:3 Księga Hioba 22:4 Hiob 22:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aza bojąc się strofować cię będzie, i przyjdzie z tobą na sąd?
2.GDAŃSKA.1881Aza cię będzie karał bojąc się ciebie? albo z tobą pójdzie do sądu?
3.GDAŃSKA.2017Czy będzie cię karać z powodu strachu przed tobą? Czy stawia cię przed sądem?
4.CYLKOWCzyżby dla bogobojności twojej cię karcił, alboż dlatego wszczynał sprawę z tobą?
5.KRUSZYŃSKICzy to bojaźń twoja jest przyczyną, że cię karze, albo też na sąd pójdzie z tobą?
6.TYSIĄCL.WYD5Czyż za pobożność twą karci się ciebie i wytacza ci sprawę przed sądem?
7.BRYTYJKACzy karze cię z powodu twojej bogobojnościi czy pozywa cię za nią przed sąd?
8.POZNAŃSKACzy to za pobożność twoją cię karze i przed sąd swój cię wzywa?
9.WARSZ.PRASKACzyż miałby cię karać za twoją pobożność i przed sędziami cię stawiać?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy cię karci z powodu twojej bogobojności? Czy dlatego wszczynał z tobą sprawę?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy On cię karze za twoją bogobojność? Czy pozywa cię za nią na sąd?