« Łuk 12:11 Ewangelia Łukasza 12:12 Łuk 12:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo duch święty nauczy was onejże godziny, co trzeba mówić.
2.WUJEK.1923Bo Duch Święty nauczy was onéjże godziny, co wam potrzeba mówić.
3.RAKOW.NTAbowiem duch święty nauczy was onejże godziny co potrzeba mówić.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Duch Święty nauczy was onejże godziny, co byście mówić mieli.
5.GDAŃSKA.2017Duch Święty bowiem nauczy was w tej właśnie godzinie, co macie mówić.
6.SZCZEPAŃSKIAlbowiem Duch Święty w owej właśnie chwili nauczy was, co mówić należy.
7.MARIAWICIDuch Święty bowiem nauczy was w onej godzinie, co wam mówić potrzeba.
8.BIESZK.ŁUK.1931Bo Duch Święty podsunie wam w onej właśnie chwili, co mówić należy”.
9.GRZYM1936Bo Duch święty nauczy was w owej chwili, co mówić macie.
10.DĄBR.WUL.1973Duch Święty bowiem pouczy was onej godziny, co wam mówić należy.
11.DĄBR.GR.1961Duch Święty bowiem pouczy was owej godziny, co powiedzieć trzeba.
12.TYSIĄCL.WYD5bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć.
13.BRYTYJKADuch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić.
14.POZNAŃSKABo w tej właśnie godzinie Duch Święty pouczy was, co trzeba powiedzieć.
15.WARSZ.PRASKADuch Święty nauczy was, co w takiej chwili trzeba będzie mówić.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bowiem w owej godzinie Duch Święty nauczy was, co należy powiedzieć.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDuch Święty was pouczy, On w stosownej chwili wskaże, co trzeba powiedzieć.
18.TOR.PRZ.Duch Święty bowiem nauczy was w tej godzinie, co trzeba powiedzieć.”