« Łuk 12:17 Ewangelia Łukasza 12:18 Łuk 12:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł: To uczynię, pokażę szpiklerze moje, a więtsze zbuduję, i zbiorę tam wszytkie urodzaje moje, i dobra moje.
2.WUJEK.1923I rzekł: To uczynię: Skażę gumna moje, a większe pobuduję a tam zgromadzę wszystko, co mi się urodziło i dobra moje.
3.RAKOW.NTI rzekł: To uczynię: zniosę moje zchowania a więtsze pobuduję; a zgromadzę tam wszytki urodzaje moje i dobra moje;
4.GDAŃSKA.1881I rzekł: To uczynię: Rozwalę gumna moje, a większe pobuduję i zgromadzę tam wszystkie urodzaje moje i dobra moje;
5.GDAŃSKA.2017Powiedział więc: Zrobię tak: zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra.
6.SZCZEPAŃSKII rzekł: Tak sobie postąpię: zburzę swe spichlerze, a pobuduję większe, tam zaś zbiorę wszystkie plony moje i dostatki moje;
7.MARIAWICII rzekł: Oto co uczynię: rozwalę stodoły moje, i pobuduję większe, i do nich zgromadzę wszystko, co mi się urodziło, i dobra moje;
8.BIESZK.ŁUK.1931I rzekł: Ot, co uczynię: zwalę stodoły swoje, a pobuduję większe; a tam nagromadzę wszystkie swe plony i mienie całe.
9.GRZYM1936I rzekł: Zrobię tak: rozbiorę stodołę i obszerniejszą sobie pobuduję, abym mógł zebrać wszystkie urodzaje i zapasy moje,
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł: Tak uczynię, zburzę spichlerze moje, a pobuduję większe i tam zgromadzę wszystkie plony i dobra moje.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł: Tak uczynię: zburzę spichlerze moje, a pobuduję większe i tam zgromadzę wszystką pszenicę i wszystkie dobra moje.
12.TYSIĄCL.WYD5I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra.
13.BRYTYJKAI rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje,
14.POZNAŃSKAI powiedział sobie: Zrobię tak: zburzę moje spichrze i postawię większe, i tam pomieszczę wszystko zboże i cały mój dobytek.
15.WARSZ.PRASKAW końcu powiedział sobie: Zrobię tak: zburzę moje [obecne] spichlerze i zbuduję większe. Tam właśnie złożę to, co mi się urodziło, i cały mój majątek.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedział także: To uczynię: Rozwalę moje składy i zbuduję większe, oraz zgromadzę tam całe moje plony i moje bogactwa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu postanowił tak: Zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra.
18.TOR.PRZ.I powiedział: To uczynię: Zburzę swoje spichlerze i większe pobuduję, i zgromadzę wszystkie moje plony i wszystkie swoje dobra;