« Łuk 12:31 Ewangelia Łukasza 12:32 Łuk 12:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niebój się małe stado, iż polubił ociec wasz, dać wam królestwo.
2.WUJEK.1923Nie bójcie się małe stado! albowiem się upodobało Ojcu waszemu, dać wam królestwo.
3.RAKOW.NTNie bój się, o małe stadko; iż się upodobało onemu Ojcu waszemu dać wam ono Królestwo.
4.GDAŃSKA.1881Nie bój się, o maluczkie stadko! albowiem się upodobało Ojcu waszemu, dać wam królestwo.
5.GDAŃSKA.2017Nie bój się, mała trzódko, gdyż upodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo.
6.SZCZEPAŃSKINie lękaj się, trzódko mała, bo Ojcu waszemu spodobało się dać wam królestwo.
7.MARIAWICINie bójcie się, małe stado, albowiem upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
8.BIESZK.ŁUK.1931Nie lękaj się, trzódko mała! Albowiem podobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
9.GRZYM1936Nie bój się gromadko mała, bo Ojciec niebieski chce wam dać królestwo.
10.DĄBR.WUL.1973Nie lękaj się, trzódko mała, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
11.DĄBR.GR.1961Nie lękaj się, trzódko mała, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
12.TYSIĄCL.WYD5Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
13.BRYTYJKANie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
14.POZNAŃSKANie bój się, mało gromadko, bo spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
15.WARSZ.PRASKANie bój się, mała trzódko, gdyż podobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie bój się, mała trzódko, bowiem spodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie bój się, mała trzódko! Gdyż waszemu Ojcu spodobało się dać wam Królestwo.
18.TOR.PRZ.Nie bój się, mała trzódko! Upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.