« Łuk 12:34 Ewangelia Łukasza 12:35 Łuk 12:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niech będą wasze biodra opasane, i świece gorające.
2.WUJEK.1923Niech będą przepasane biodra wasze i pochodnie gorejące w rękach waszych.
3.RAKOW.NTNiech będą wasze biodra przepasane, i świece pałające.
4.GDAŃSKA.1881Niech będą przepasane biodra wasze, i świece zapalone.
5.GDAŃSKA.2017Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy.
6.SZCZEPAŃSKINiechaj będą przepasane biodra wasze, a światła (w rękach waszych) zapalone!
7.MARIAWICINiech będą biodra wasze przepasane i pochodnie gorejące w rękach waszych,
8.BIESZK.ŁUK.1931Niech będą przepasane biodra wasze, a lampy zapalone w rękach waszych!
9.GRZYM1936Przepaszcie biodra wasze a lampy płonące weźcie w ręce wasze.
10.DĄBR.WUL.1973Niechaj biodra wasze będą przepasane i pochodnie gorejące w rękach waszych.
11.DĄBR.GR.1961Niech biodra wasze będą przepasane, a pochodnie niechaj goreją.
12.TYSIĄCL.WYD5Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie.
13.BRYTYJKANiechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone.
14.POZNAŃSKANiech biodra wasze będą przepasane, a pochodnie zapalone.
15.WARSZ.PRASKANiech będą przepasane wasze biodra i pochodnie zapalone,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech będą przepasane wasze biodra i palące się lampki.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZapnijcie pasy na biodrach i zapalcie lampy.
18.TOR.PRZ.Niech będą przepasane wasze biodra, i lampy zapalone.