« Łuk 12:3 Ewangelia Łukasza 12:4 Łuk 12:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówię lepak wam przyjaciołom moim: niebójcie się od zabijających ciało, a potym niemogących nic więcej uczynić.
2.WUJEK.1923A mówię wam przyjaciołom moim: Nie dajcie się ustraszyć tym, którzy zabijają ciało, a potem nie mają daléj, coby czynili.
3.RAKOW.NTA mówię wam przyjaciołom moim: Nie bójcie się onych którzy zabijają ciało, a potym nie mają coby więcej mieli czynić.
4.GDAŃSKA.1881A mówię wam przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy ciało zabijają, a potem nie mają co by więcej uczynili.
5.GDAŃSKA.2017A mówię wam, moim przyjaciołom: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej nie mogą zrobić.
6.SZCZEPAŃSKIWam przeto, przyjaciołom moim, powiadam: Nie bójcie się tych, co zabijają ciało, a potem nic więcej nie mogą uczynić, ale
7.MARIAWICIA mówię wam, przyjaciołom Moim: Nie dajcie się ustraszyć tym, którzy zabijają ciało, a potem nie mają, coby dalej czynili.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wam zaś, przyjaciołom swoim, powiadam: „Nie dajcie się zastraszyć przez tych, co zabijają ciało, pozatem jednak już nic więcej uczynić nie mogą!
9.GRZYM1936Ale napominam was, przyjaciele moi: nie bójcie się tych, którzy ciało zabijają a nad to nic więcej uczynić nie mogą.
10.DĄBR.WUL.1973A powiadam wam, przyjaciołom moim: nie lękajcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą.
11.DĄBR.GR.1961A powiadam wam, przyjaciołom moim: Nie lękajcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą.
12.TYSIĄCL.WYD5A mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą.
13.BRYTYJKAPowiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia.
14.POZNAŃSKAMówię wam, przyjaciele moi, nie bójcie się tych, co zabijają ciało, i nic więcej uczynić nie mogą.
15.WARSZ.PRASKAA Ja, przyjaciele moi, mówię wam: Nie lękajcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej nie mogą uczynić.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wam, moim przyjaciołom mówię: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a po tym, już nie mają nic istotnego do zrobienia.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię wam, moim przyjaciołom: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie są w stanie już nic więcej zrobić.
18.TOR.PRZ.A mówię wam, moim przyjaciołom: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic więcej, co mogliby uczynić.