« Łuk 12:45 Ewangelia Łukasza 12:46 Łuk 12:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przyjdzie pan niewolnika onego, w dzień którego się nie spodziewa, i w godzinę której nie wie, i rozetnie ji, i część jego z niewiernymi położy.
2.WUJEK.1923Przyjdzie pan sługi onego w dzień, w który się nie spodziewa, i w godzinę, której nie wie: i oddzieli go, a część jego z niewiernymi położy.
3.RAKOW.NTPrzyjdzie Pan sługi onego w dzień który nie oczekawa, i w godzinę której nie wie; i odłączy go, i część jego z niewierniki położy.
4.GDAŃSKA.1881Przyjdzie pan sługi onego dnia, którego się nie spodzieje, i godziny, której nie wie, i odłączy go, a część jego położy z niewiernymi.
5.GDAŃSKA.2017Przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, i odłączy go, i wyznaczy mu dział z niewierzącymi.
6.SZCZEPAŃSKIto pan owego sługi przyjdzie w dniu, którego on się nie spodziewa, i o godzinie, której on nie zna, i przepołowi go <mieczem>, i los mu wyznaczy wraz z niewiernymi.
7.MARIAWICI– przyjdzie Pan sługi onego w dzień, którego się nie spodziewa, i w godzinie, której nie wie, i rozdzieli go, i część jego z niewiernymi postanowi.
8.BIESZK.ŁUK.1931wtenczas pan takiego sługi nadejdzie w dzień, w którym ten się go nie spodziewał, i o godzinie, o której nie myślał, i każe go rozciąć na dwoje i zgotuje mu los niedowiarków.
9.GRZYM1936przyjdzie pan tego sługi całkiem niespodziewanie o godzinie, której się nie domyśla, usunie go i z niewiernymi sługami postawi.
10.DĄBR.WUL.1973nadejdzie pan owego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa, i o godzinie, której nie wie, i odłączy go, a wyznaczy mu dział z niewiernymi.
11.DĄBR.GR.1961nadejdzie pan jego w dniu, w którym się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna, i odłączy go, a wyznaczy mu dział z niewiernymi.
12.TYSIĄCL.WYD5to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.
13.BRYTYJKAPrzyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi.
14.POZNAŃSKApan tego sługi przyjdzie w dniu, w którym on go nie oczekuje, i o godzinie, której on nie zna. I usunie go, i zrówna z niewiernymi sługami.
15.WARSZ.PRASKAto właśnie [pan] nadejdzie wtedy, kiedy nie będzie się spodziewał ani nie będzie [nic] wiedział; każe go wychłostać i wyznaczy mu miejsce między niewiernymi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.przyjdzie Pan tego sługi w dniu, którego się nie spodziewa i w godzinie, której nie zna, oraz rozdzieli go na dwoje, a jego część umieści z niewierzącymi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITwówczas gdy przyjdzie pan w dniu dla sługi nieoczekiwanym i o godzinie dla niego nieznanej, surowo go ukarze i potraktuje na równi z niewiernymi.
18.TOR.PRZ.Przyjdzie pan owego sługi w dniu, którego nie oczekuje, i w godzinie, której nie zna, i rozetnie go, i położy dział jego z niewierzącymi.