« Łuk 12:47 Ewangelia Łukasza 12:48 Łuk 12:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz który niewiedząc uczynił godnego (co) kaźni, będzie bit mało. Komukolwiek podano wiele, wiele szukać będą u niego, a komu zlecono wiele, więcej poproszą u niego.
2.WUJEK.1923Ale który nie wiedział a uczynił co godnego karania, mało będzie karan, a od każdego, któremu wiele dano, wiele żądać będą, a któremu wiele zlecono, więcéj będą chcieć od niego.
3.RAKOW.NTA który nie wiedział, a czynił rzeczy godne plag, bit będzie małą plag; a każdemu któremu dano wiele, wiele szukać będą od niego: a któremu odłożono wiele, tym obficiej będą chcieć od niego.
4.GDAŃSKA.1881Ale który nie znał, a czynił rzeczy godne karania, mniej plag odniesie; a od każdego, komu wiele dano, wiele się od niego upominać będą: a komu wiele powierzono, więcej będą chcieć od niego.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ten, który jej nie znał i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać, a komu wiele powierzono, więcej będzie się od niego żądać.
6.SZCZEPAŃSKIMałą natomiast chłostę otrzyma ten, kto nieświadomie popełnił czyny karygodne. Od każdego zaś, komu wiele dano, wiele wymagać się będzie; a od tego, komu wiele powierzono, jeszcze więcej żądać będą.
7.MARIAWICIA ten, który nie poznał, ale czynił rzeczy godne karania, będzie niewiele karany. A od każdego, komu wiele było dane, wiele żądać będą; i komu wiele powierzono, więcej też od niego domagać się będą.
8.BIESZK.ŁUK.1931Mało zaś karany będzie, ktoby, nie znając woli pana, dopuścił się czynów karygodnych. Od każdego zaś, któremu wiele dano, wiele żądać się będzie, a komu wiele zlecono, od tego jeszcze więcej wymagać się będzie.
9.GRZYM1936Ten zaś, który nie wiedział a czynów karygodnych się dopuścił, mniejszą karę odbierze. Komu wiele dano, wiele odeń żądać będą i komu wiele zlecono, wiele też od niego wymagać będą.
10.DĄBR.WUL.1973a ten, który nie wiedział, a popełnił co karygodnego, mniej będzie ukarany. Od każdego, komu wiele dano, wiele wymagać się będzie, a od tego, komu wiele zlecono, więcej żądać będą.
11.DĄBR.GR.1961a ten, który nie wiedział, a popełnił coś nagannego, będzie mniej ukarany. Od każdego, komu wiele dano, wiele wymagać się będzie, a od tego, komu wiele zlecono, więcej żądać będą.
12.TYSIĄCL.WYD5Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą.
13.BRYTYJKALecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.
14.POZNAŃSKATen zaś, który uczynił coś karygodnego, nie znając woli pana, otrzyma ich mniej. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać; komu wiele powierzono, od tego tym więcej będą żądać.
15.WARSZ.PRASKATen zaś, kto nie znał [woli pana] i dopuszczał się rzeczy godnych chłosty, będzie ukarany mniej surowo. Od każdego, któremu wiele dano, wiele też będzie się wymagać; a jeszcze więcej będzie się wymagać od tego, któremu wiele powierzono.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ten, który nie poznał, a uczynił rzeczy należne nieszczęść, będzie mało zbity. Od każdego, któremu zostało wiele dane wiele od niego będzie wymagane; a któremu zostało wiele powierzone więcej od niego zażądają.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTen natomiast, który jej nie znał, a zrobił rzecz godną kary, odbierze mniej razów. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać, i od tego, komu wiele powierzono, więcej będzie się wymagać.
18.TOR.PRZ.Ten natomiast, który nie znał, a uczynił rzeczy godne batów, będzie mniej chłostany. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać; a komu wiele powierzono, od tego więcej będą wymagać.