« Łuk 12:51 Ewangelia Łukasza 12:52 Łuk 12:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Będzie bo odtąd pięcioro w domu jednym rozdzielonych, trzej na dwu, a dwa na trzech.
2.WUJEK.1923Albowiem odtąd będzie ich pięć w jednym domu rozłączonych: trzej przeciwko dwiema, a dwaj przeciwko trzem.
3.RAKOW.NTAbowiem będzie ich od tąd pięć w domu jednym rozdzielonych, trzej przeciwko dwiema, a dwa przeciwko trzem.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem od tego czasu będzie ich pięć w domu jednym rozerwanych, trzej przeciwko dwom, a dwaj przeciwko trzem.
5.GDAŃSKA.2017Odtąd bowiem w jednym domu będzie pięciu poróżnionych, trzech przeciwko dwom, a dwóch przeciwko trzem.
6.SZCZEPAŃSKIOdtąd bowiem w domu jednym będzie pięcioro rozdzielonych: trzej przeciwko dwom, a dwaj przeciwko trzem.
7.MARIAWICIAlbowiem odtąd będzie ich pięcioro w jednym domu rozdzielonych: troje przeciwko dwojgu, i dwoje przeciwko trojgu.
8.BIESZK.ŁUK.1931Odtąd bowiem w jednym już domu, gdy jest osób pięć, rozdzielone będą, trzy przeciw dwom a dwie przeciw trzem.
9.GRZYM1936odtąd będzie pięcioro w jednym domu skłóconych między sobą: trzech przeciwko dwom, a dwóch przeciwko trzem.
10.DĄBR.WUL.1973Odtąd bowiem będzie pięcioro w jednym domu podzielonych: troje przeciwko dwojgu i dwaj przeciwko trzem powstaną:
11.DĄBR.GR.1961Bo od tej chwili będzie pięcioro w jednym domu podzielonych, troje przeciwko dwojgu, i dwaj przeciwko trzem powstaną:
12.TYSIĄCL.WYD5Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu;
13.BRYTYJKAOdtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych; trzej z dwoma, a dwaj z trzema;
14.POZNAŃSKABo odtąd w jednym domu będzie pięciu podzielonych: trzech przeciwko dwom i dwóch przeciwko trzem.
15.WARSZ.PRASKAOd tego bowiem momentu, gdy będzie gdzie w domu pięcioro, to troje zacznie występować przeciwko dwojgu, a dwóch przeciwko trzem:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo od tego czasu, pięciu w jednym domu zostanie podzielonych, trzech przeciwko dwom, a dwaj przeciwko trzem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOdtąd bowiem pięcioro w jednym domu będzie podzielonych: troje przeciw dwojgu i dwoje przeciw trojgu.
18.TOR.PRZ.Albowiem od teraz będzie pięciu w jednym domu podzielonych, trzech przeciwko dwóm, i dwóch przeciwko trzem.