« Łuk 12:53 Ewangelia Łukasza 12:54 Łuk 12:55 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak i tłumom: Gdy ujrzycie obłok wschodzący od zachodu, wnet mówicie: burza idzie, i bywa tak.
2.WUJEK.1923Mówił téż i do rzeszéj: Gdy widzicie obłok wschodzący od zachodu, wnet mówicie: Będzie deszcz; i tak bywa.
3.RAKOW.NTA mówił i onym tłumom: Kiedy widzicie obłok wschodzący od zachodu, wnet mówicie: Deszcz przychodzi; i bywa tak.
4.GDAŃSKA.1881Mówił też i do ludu: Gdy widzicie obłok wschodzący od zachodu, zaraz mówicie: Przychodzi gwałtowny deszcz; i tak bywa.
5.GDAŃSKA.2017Mówił też do ludu: Gdy widzicie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie: Nadchodzi ulewny deszcz. I tak jest.
6.SZCZEPAŃSKITakże i do ludu mówił: Gdy na zachodzie ujrzycie zjawiającą się chmurę, zaraz powiadacie: »Ulewa się zbliża«, - i tak też bywa;
7.MARIAWICIMówił też i do rzeszy: Gdy ujrzycie obłok wschodzący od zachodu, zaraz powiadacie: Będzie deszcz. I tak bywa.
8.BIESZK.ŁUK.1931Potem przemówił Jezus do rzesz: „Gdy widzicie obłok wschodzący od zachodu, odrazu mówicie: będzie deszcz; i tak też bywa.
9.GRZYM1936Mówił nadto do ludu: Kiedy na Zachodzie spostrzeżecie chmurę, zaraz mówicie: Będzie deszcz i tak jest.
10.DĄBR.WUL.1973A mówił i do rzeszy: Gdy widzicie obłok zjawiający się od zachodu, zaraz mówicie: nadchodzi ulewa; i bywa tak.
11.DĄBR.GR.1961A mówił i do rzeszy: Skoro ujrzycie obłok zjawiający się od zachodu, zaraz mówicie: nadchodzi ulewa; i tak bywa:
12.TYSIĄCL.WYD5Mówił także do tłumów: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: Deszcz idzie. I tak się dzieje.
13.BRYTYJKAPowiedział też do tłumów: Gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie: Deszcz nadchodzi, i tak jest.
14.POZNAŃSKAA do tłumów mówił: - Kiedy ujrzycie chmurę pojawiającą się na zachodzie, zaraz mówicie: Deszcz nadchodzi. I tak bywa.
15.WARSZ.PRASKAA potem mówił do rzesz: Kiedy widzicie tworzącą się na zachodzie chmurę, to zaraz mówicie: Będzie deszcz. I tak też bywa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale rzekł też tłumom: Kiedy widzicie obłok, co wschodzi od zachodu, zaraz mówicie: Nadchodzi ulewa, i tak się dzieje;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedział też do tłumów: Gdy widzicie chmurę zbliżającą się z zachodu, zaraz mówicie: Nadciąga ulewa - i wkrótce rzeczywiście pada.
18.TOR.PRZ.I mówił do tłumów: „Gdy widzicie obłok wznoszący się od zachodu, zaraz mówicie: Ulewa nadchodzi; i tak się dzieje;