« Łuk 12:57 Ewangelia Łukasza 12:58 Łuk 12:59 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo gdy odchodzisz z przecznikiem swoim do urzędu, w drodze, przyłóż prace (jakoby) zbyć od niego, by cię kiedy nie przyciągnął k sędziemu, a sędzia cię wyda oprawcy, a oprawca wrzuci cię do ciemnice.
2.WUJEK.1923Gdy tedy idziesz z twym przeciwnikiem do przełożonego, starajże się w drodze, jako byś był wolen od niego, by cię snadź nie pociągnął przed sędziego, a sędziaby cię podał wycięgaczowi, a wycięgaczby cię wrzucił do więzienia.
3.RAKOW.NTGdy tedy idziesz z przeciwnikiem twym do przełożonego, w drodze czyń staranie, jakobyś uwolnionym był od niego; by snadź nie pociągnął cię do Sędziego, a Sędzia by cię podał ceklarzowi, a ceklarz wrzuciłby cię do ciemnice.
4.GDAŃSKA.1881Gdy tedy idziesz z przeciwnikiem swoim przed urząd, starajże się w drodze, abyś był wolen, by cię snać nie pociągnął przed sędziego, a sędzia by cię podał ceklarzowi, a ceklarz by cię wrzucił do więzienia.
5.GDAŃSKA.2017Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, aby cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia przekazałby cię strażnikowi, a strażnik wtrąciłby cię do więzienia.
6.SZCZEPAŃSKIGdy bowiem z oskarżycielem swoim udajesz się do urzędu, usiłuj odeń w drodze się uwolnić, aby cię nie pociągnął przed sędziego; bo sędzia odda cię dozorcy, a dozorca cię wtrąci do więzienia.
7.MARIAWICIA gdy idziesz z twym przeciwnikiem do książęcia, starajże się już w drodze, jakobyś mógł uwolnić się od niego, żeby cię nie pociągnął do sędziego, a sędzia, żeby cię nie podał wykonawcy, a wykonawca żeby cię nie wtrącił do więzienia.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy tedy idziesz z przeciwnikiem swym do przełożonej władzy, staraj się już w drodze odczepić się od niego; inaczej bowiem on pociągnie ciebie przed sędziego. A sędzia wyda cię woźnemu, a woźny wtrąci cię do więzienia.
9.GRZYM1936Kiedy zaś idziesz z przeciwnikiem twoim do urzędu, staraj się po drodze uwolnić się od niego, by cię nie pociągnął do sądu, a sędzia nie podał siepaczowi, a ten nie zamknął do więzienia.
10.DĄBR.WUL.1973Gdy tedy idziesz z przeciwnikiem twoim do władz, usiłuj w drodze uwolnić się od niego, aby cię nie powiódł przed sędziego, a sędzia oddałby cię oprawcy, a oprawca wtrącił do więzienia.
11.DĄBR.GR.1961Gdy tedy idziesz z przeciwnikiem twoim do władz, usiłuj w drodze pozbyć się go, aby cię nie powiódł przed sędziego, a sędzia oddałby cię strażnikowi, a strażnik wtrącił do więzienia.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia.
13.BRYTYJKAGdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, staraj się załatwić z nim sprawę w drodze, aby cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia oddałby cię strażnikowi, a strażnik wrzuciłby cię do więzienia.
14.POZNAŃSKAKiedy idziesz z twoim przeciwnikiem do sądu, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, aby cię nie zawlókł do sędziego, a sędzia nie oddał cię dozorcy, a dozorca osadziłby cię w więzieniu.
15.WARSZ.PRASKAGdy z nieprzyjacielem twoim idziesz do tego, który ma władzę, to choć już jesteś w drodze, jeszcze staraj się dojść do zgody, żeby cię nie postawił przed sędzią, bo sędzia wyda cię dozorcy, a dozorca zamknie cię w więzieniu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy idziesz do przełożonego ze swoim przeciwnikiem, ponieś trud w drodze, aby się od niego uwolnić, by cię nie zaciągnął do sędziego; bowiem sędzia wyda cię wykonawcy, a wykonawca wrzuci cię do więzienia.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy na przykład idziesz ze swym oskarżycielem do sądu, już w drodze dołóż starań, by dojść z nim do ugody. Nie chciej, aby cię oskarżyciel postawił przed sędzią, sędzia oddał komornikowi, a komornik osadził w więzieniu.
18.TOR.PRZ.Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, już w drodze zadaj sobie trud, aby uwolnić się od niego, aby cię czasem nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia nie wydał poborcy, a poborca nie wrzucił cię do więzienia.