« Łuk 12:5 Ewangelia Łukasza 12:6 Łuk 12:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie pięćli wróblów przedają za dwa pieniądza, a jeden znich nie jest przepamiętan przed Bogiem?
2.WUJEK.1923Izali piąci wróbli nie przedają za dwa pieniążki? a jeden z nich nie jest w zapamiętaniu przed Bogiem.
3.RAKOW.NTIzali piąci wróblików nie przedają za pieniąszki dwa? a jeden z nich nie jest zapamiętany przed Bogiem.
4.GDAŃSKA.1881Izali pięciu wróblików nie sprzedają za dwa pieniążki? Wszakże jeden z nich nie jest w zapamiętaniu przed obliczem Bożem.
5.GDAŃSKA.2017Czy nie sprzedają pięciu wróbli za dwa pieniążki? A jednak żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Boga.
6.SZCZEPAŃSKICzyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa miedziaki? - a żaden z nich nie jest zapomniany w obliczu Boga.
7.MARIAWICIIzali pięciu wróbli nie sprzedają za dwa pieniążki? A jednak ani jeden z nich nie jest w zapomnieniu u Boga.
8.BIESZK.ŁUK.1931Czyż nie sprzedaje się pięciu wróbli za marne dwa grosze? – a przecież Bóg o żadnym z nich nie zapomina.
9.GRZYM1936Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa grosze? A przecież żaden z nich nie jest w zapomnieniu u Boga.
10.DĄBR.WUL.1973Czyż nie sprzedaje się pięciu wróbli za dwa pieniążki, a ani jeden z nich nie jest w zapomnieniu u Boga?
11.DĄBR.GR.1961Czyż nie sprzedaje się pięciu wróbli za dwa pieniążki? A ani jeden z nich nie jest w zapomnieniu u Boga.
12.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych.
13.BRYTYJKACzy nie sprzedaje się pięciu wróbli za dwa grosze? A ani o jednym z nich Bóg nie zapomina.
14.POZNAŃSKACzyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy, a przecież Bóg nie zapomina o żadnym z nich!
15.WARSZ.PRASKACzyż bowiem nie sprzedają pięciu wróbli za dwa miedziaki? A jednak żaden z nich nie jest zapomniany przez Boga. Co więcej, nawet wszystkie włosy na waszych głowach są policzone.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż nie sprzedają pięć wróbli za dwa assariony? A ani jeden z nich nie jest zapomniany przed obliczem Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy pięciu wróbli nie zbywają za dwa assariony? Bóg, przeciwnie, troszczy się o każdego z nich.
18.TOR.PRZ.Czyż pięciu wróbli nie sprzedają za dwa assariony? I ani jeden z nich nie jest zapomniany przed obliczem Boga.