« Przys 18:15 Księga Przysłów 18:16 Przys 18:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dar człowieczy rozprzestrzenia drogę jego i czyni mu miejsce przed książęty.
2.GDAŃSKA.1881Dar człowieczy plac mu czyni, i przed wielmożnych przywodzi go.
3.GDAŃSKA.2017Dar człowieka toruje mu drogę i prowadzi go przed wielkich.
4.KRAMSTUCKDar czyni przestrzeń człowiekowi i do znakomitych go wprowadza.
5.CYLKOWDar człowieka otwiera mu dostęp, a przed oblicze wielkich go wiedzie.
6.TYSIĄCL.WYD5Dar człowieka poszerza przestrzeń i toruje drogę do możnych.
7.BRYTYJKADary torują człowiekowi drogę i prowadzą go przed wielkich.
8.POZNAŃSKADar człowieka rozszerza mu spojrzenie i zapewnia mu dostęp do wielkich.
9.WARSZ.PRASKAKto udziela darów, ten ma wolną drogę, i ma dostęp przed oblicze wielkich.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dar człowieka otwiera mu dostęp i prowadzi go przed oblicze wielkich.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDar toruje człowiekowi drogę i prowadzi go przed wielkich.