« Przys 18:17 Księga Przysłów 18:18 Przys 18:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Los uśmierza zwady, i między możnymi téż rozsądek czyni.
2.GDAŃSKA.1881Los uśmierza zwady, i między możnymi rozsądek czyni.
3.GDAŃSKA.2017Los kładzie kres sporom i rozstrzyga między możnymi.
4.KRAMSTUCKSwary uspokaja los, a między potężnymi rozstrzyga.
5.CYLKOWSporom kładzie koniec los, i ustanawia rozejm między silnymi.
6.TYSIĄCL.WYD5Losem załatwia się spory i rozdziela możnych przeciwników.
7.BRYTYJKALos kładzie kres sporom i rozstrzyga sprawę między możnymi.
8.POZNAŃSKALos rozwiązuje [ostatecznie] spory i rozstrzyga pomiędzy mocnymi.
9.WARSZ.PRASKALosowanie często kończy spory, i rozstrzyga pomiędzy możnymi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Los kładzie koniec sporom oraz ustanawia rozejm między silnymi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLos kładzie kres sporom i rozstrzyga sprawy najmocniejszych.