« 3Moj 19:14 3 Księga Mojżeszowa 19:15 3Moj 19:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie uczynisz, coż złościwego jest, ani będziesz niesprawiedliwie sędzić. Nie przymiesz persony ubogiej ani ćci oblicza mocnego. Sprawiedliwie sędzi twemu bliznemu.
2.WUJEK.1923Nie będziesz czynił nieprawości, ani niesprawiedliwie sądzić będziesz. Nie patrz na osobę ubogiego, ani czcij twarzy możnego, sprawiedliwie sądź bliźniemu twemu.
3.GDAŃSKA.1881Nie czyń nieprawości w sądzie. Nie oglądaj się na osobę ubogiego, ani szanuj osoby bogatego; sprawiedliwie sądź bliźniego twego.
4.GDAŃSKA.2017Nie będziesz postępował niesłusznie w sądzie. Nie będziesz miał względu na osobę ubogiego i nie wyróżniaj osoby bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził swego bliźniego.
5.CYLKOWNie czyńcie krzywdy w sądzie, nie uwzględniaj osoby biednego, ani uszanuj osoby możnego; sprawiedliwie sądź bliźniego twego.
6.KRUSZYŃSKINie popełnicie niesprawiedliwości na sądzie: nie będziesz miał względów dla ubogiego, ani kierował się przypodobaniem dla możnego; bliźniego twego według sprawiedliwości sądzić będziesz.
7.MIESESNie popełniajcie nieprawości w sądzie, nie uwzględniaj osoby biednego, ani nie uszanuj osoby możnego: wedle sprawiedliwości sądź bliźniego swego.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego.
9.BRYTYJKANie będziecie czynić krzywdy w sądzie; nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego.
10.POZNAŃSKANie popełniajcie nadużyć w sądach: nie bądź stronniczy na korzyść ubogiego, ale też nie wyróżniaj osoby możnego, lecz osądź bliźniego sprawiedliwie.
11.WARSZ.PRASKAPrzy wydawaniu wyroków będziesz się strzegł wszelkiej niesprawiedliwości: nie będziesz stronniczo łagodny dla ubogich i nie będziesz miał względów na bogaczy. Będziesz sądził sprawiedliwie twojego bliźniego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie czyńcie krzywdy w sądzie; nie uwzględniaj osoby biednego, ani nie uszanuj osoby zamożnego; sądź twojego bliźniego sprawiedliwie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNie będziecie wyrządzać krzywdy w sądzie; nie będziesz stronniczy na korzyść biednego i nie będziesz okazywał względów osobom wpływowym. Swoich bliskich będziesz sądził sprawiedliwie.