« 3Moj 19:15 3 Księga Mojżeszowa 19:16 3Moj 19:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie będziesz osoczcą ani rzeptający o ludziech. Nie stoj przeciwko krwi swego bliznego. Jan Pan.
2.WUJEK.1923Nie będziesz potwarcą, ani podszczuwaczem między ludem. Nie będziesz stał przeciw krwi bliźniego twego: Ja Pan.
3.GDAŃSKA.1881Nie będziesz chodził jako obmówca między ludem twoim; nie będziesz stał o krew bliźniego twego; Jam Pan.
4.GDAŃSKA.2017Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród swego ludu. Nie będziesz nastawał na krew swego bliźniego. Ja jestem PAN.
5.CYLKOWNie chodź jako oszczerca w narodzie twoim; nie stań przeciw krwi bliźniego twego: Jam Wiekuisty!
6.KRUSZYŃSKINie pójdziesz, aby rozsiewać oszczerstwo pomiędzy ludem twoim. Nie będziesz nastawał na krew bliźniego twego. Jam jest Jahwe.
7.MIESESNie chadzaj, jako oszczerca pośród ludu swego, ani nie stawaj przy krwi bliźniego swojego. Ja jestem Wiekuistym.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan!
9.BRYTYJKANie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego i nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego; Jam jest Pan.
10.POZNAŃSKANie rozszerzaj oszczerstw pośród społeczeństwa ani nie nastawaj na życie bliźniego. Jam jest Jahwe!
11.WARSZ.PRASKANie będziesz rzucał oszczerstw na twoich bliźnich. Nie będziesz także występował jako świadek przeciwko krwi twego bliźniego. Ja jestem Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie krąż jako oszczerca pośród twoich pokoleń; nie powstań przeciw krwi twojego bliźniego; Ja jestem WIEKUISTY.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNie będziesz szerzył oszczerstw między swymi ludźmi i nie będziesz nastawał na krew swego bliźniego - Ja jestem PAN.