« 3Moj 19:22 3 Księga Mojżeszowa 19:23 3Moj 19:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż wnidziecie w ziemię a rozpłodzicie drzewie w niej owocne, odejmiecie pirwe jich owoce. Jabłoni, ktoreż owoce rodzą, nieczysty będą wam ani jich będziecie jeść.
2.WUJEK.1923Gdy wnidziecie do ziemie, i naszczepicie w niéj drzewa rodzajnego, oderzniecie jako rzecz nieczystą: owoce, które rodzą przez trzy lata, nieczyste wam będą, ani ich jeść będziecie.
3.GDAŃSKA.1881Gdy też wnijdziecie do ziemi, a naszczepicie wszelakiego drzewa rodzącego owoc, tedy oberzniecie nieobrzezkę jego, owoce jego; przez trzy lata miejcie je za nieobrzezanie, i jeść ich nie będziecie.
4.GDAŃSKA.2017A gdy wejdziecie do ziemi i zasadzicie wszelkie drzewa dające owoc, wtedy będziecie uważać ich owoce za nieobrzezane. Przez trzy lata będziecie je mieć za nieobrzezane, nie będziecie ich jeść.
5.CYLKOWA gdy wnijdziecie do ziemi, a zasadzicie jakiekolwiek drzewo spożywne, zostawcie nieobrzynanymi pędy jego, z owocami jego; przez trzy lata pozostaną u was nieobrzynanymi, nie będą jadane.
6.KRUSZYŃSKIGdy wejdziecie do kraju i posadzicie wszelkie drzewa owocowe, będziecie je uważali za nieobrzezane; owoc ich będzie dla was przez trzy lata jako nieobrzezany, nie będzie spożywany.
7.MIESESGdy wejdziecie do Kraju i zasadzicie jakiekolwiek drzewo o owocach jadalnych, zostawiajcie owoc jego, jako nieobrzynalny: przez trzy lata uważajcie go za nieobrzynalny, niechaj nie będzie spożywany.
8.TYSIĄCL.WYD5Kiedy wejdziecie do kraju i zasadzicie drzewa owocowe wszelkiego gatunku, będziecie uważać ich owoce za "nieobrzezane". Trzy lata pozostaną one "nieobrzezane", nie będziecie ich jeść.
9.BRYTYJKAA gdy wejdziecie do ziemi i zasadzicie różnorodne drzewa owocowe, pozostawcie pędy ich nieobrzynane wraz z ich owocem przez trzy lata. Miejcie je za nie nadające się do obrzynania, owocu ich jeść nie będziecie.
10.POZNAŃSKAGdy już wejdziecie do tego kraju i nasadzicie różnych drzew owocowych, przez trzy lata będziecie uważać ich owoce za "nieobrzezane"; nie wolno ich jeść.
11.WARSZ.PRASKAKiedy już wejdziecie do ziemi [wam obiecanej] i zaczniecie tam uprawiać wszystkie rodzaje drzew rodzących owoce, będziecie uważali te owoce za nieobrzezane. Przez trzy lata będą uchodziły wśród was za nieobrzezane. Nie będziecie ich spożywali.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan i zasadzicie jakiekolwiek drzewo służące do spożywania przez trzy lata nie obrzynajcie jego pędów wraz z jego owocami; pozostaną u was nieobrzęte, nie będą jadane.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy już wejdziecie do ziemi i zasadzicie tam przeróżne drzewa owocowe, pozostawcie ich pędy nieobcinane przez trzy lata. W tym czasie ich owoce nie będą spożywane.