« 3Moj 19:32 3 Księga Mojżeszowa 19:33 3Moj 19:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBędąli przebywać przychodnie w ziemi waszej a bydlić miedzy wami, nie urągajcie jemu,
2.WUJEK.1923Będzieli przychodzień mieszkał w ziemie waszéj, a będzie przebywał między wami, nie urągajcie mu:
3.GDAŃSKA.1881Będzieli mieszkał z tobą przychodzień w ziemi waszej, nie czyńcie mu krzywdy;
4.GDAŃSKA.2017Jeśli przybysz będzie mieszkał z tobą w waszej ziemi, nie czyńcie mu krzywdy;
5.CYLKOWA gdy zamieszka u ciebie cudzoziemiec, w kraju waszym, nie uciskajcie go!
6.KRUSZYŃSKIJeśli przyjdzie cudzoziemiec, aby przebywać z tobą w kraju waszym, nie uciemiężajcie go.
7.MIESESJeśli u ciebie będzie przebywał przychodzień w Kraju waszym, nie krzywdźcie go.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać.
9.BRYTYJKAJeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go gnębił.
10.POZNAŃSKAKiedy przybysz osiedli się u was, w waszym kraju, nie uciskajcie go.
11.WARSZ.PRASKAJeżeli jakiś cudzoziemiec osiądzie w waszym kraju, razem z wami, nie będziecie go uciskali.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy w waszym kraju zamieszka u ciebie cudzoziemiec nie uciskajcie go.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli w twoim kraju będzie z tobą mieszkał cudzoziemiec, nie będziesz go gnębił.