« 3Moj 19:35 3 Księga Mojżeszowa 19:36 3Moj 19:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWagę sprawiedliwą, rowną będziecie mieć [wagę] a sprawiedliwy korzec i prawą mia❬r❭kę. Ja, Pan Bog wasz, jenżeciem wywiodł was z ziemie ejipskiej.
2.WUJEK.1923Szale sprawiedliwe, i równe niech będą gwichty, sprawiedliwy korzec, i kwarty sprawiedliwe: Ja Pan, Bóg wasz, którym was wywiódł z ziemie Egipskiéj.
3.GDAŃSKA.1881Szale sprawiedliwe, gwichty sprawiedliwe, korzec sprawiedliwy i kwartę sprawiedliwą mieć będziecie; Jam jest Pan, Bóg wasz, którym was wywiódł z ziemi Egipskiej.
4.GDAŃSKA.2017Wagi sprawiedliwe, odważniki sprawiedliwe, efę sprawiedliwą i kwartę sprawiedliwą będziecie mieć. Ja jestem PAN, wasz Bóg, który wyprowadził was z ziemi Egiptu.
5.CYLKOWWagi rzetelne, ciężarki rzetelne, efa rzetelna i hin rzetelny mieć będziecie: Jam Wiekuisty, Bóg wasz, którym wywiódł was z ziemi Micraim!
6.KRUSZYŃSKIBędziecie mieli szale sprawiedliwe, ciężarki sprawiedliwe, efę sprawiedliwą i hin sprawiedliwy. Jam jest Jahwe, Bóg wasz, którym wyprowadził was z Egiptu.
7.MIESESMiewajcie rzetelne szale wagi, kamienie rzetelne, rzetelną efę i rzetelny hin. Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym, który wywiodłem [na wolnośc] was z Kraju Egipskiego.
8.TYSIĄCL.WYD5Będziecie mieć wagi sprawiedliwe, odważniki sprawiedliwe, sprawiedliwą efę, sprawiedliwy hin. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej!
9.BRYTYJKABędziecie mieli wagi rzetelne, odważniki rzetelne, efę rzetelną, hin rzetelny; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej.
10.POZNAŃSKAMacie mieć dokładne wagi, dokładne odważniki, dokładną miarę efy i hinu. Jam jest Jahwe, wasz Bóg, którym was wywiódł z ziemi egipskiej.
11.WARSZ.PRASKAWagi będziecie mieli ustawione uczciwe, odważniki sprawiedliwe, sprawiedliwe efy i hiny. Ja jestem Jahwe, wasz Bóg, który was wywiódł z ziemi egipskiej.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będziecie mieć rzetelne wagi, rzetelną efę oraz rzetelny hin; Ja jestem WIEKUISTY, wasz Bóg, który was wyprowadził z ziemi Micraim.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITDbajcie o rzetelne szale, rzetelne odważniki, rzetelną efę i rzetelny hin - Ja, PAN, jestem waszym Bogiem, który was wyprowadził z ziemi egipskiej.