« 3Moj 19:36 3 Księga Mojżeszowa 19:37 3Moj 20:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOstrzegajcie wszego przykazania mego i wszech sądow mych a napełniajcie je. Ja, Pan Bog”.
2.WUJEK.1923Strzeżcież wszego przykazania mego i wszech sądów, a czyńcie je: Ja Pan.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż strzeżcie wszystkich ustaw moich, i wszystkich sądów moich, a czyńcie je; Jam Pan.
4.GDAŃSKA.2017Będziecie więc przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw i będziecie je wypełniać. Ja jestem PAN.
5.CYLKOWI tak przestrzegajcie wszystkich ustaw Moich i wszystkich praw Moich, a spełniajcie je: Jam Wiekuisty!"
6.KRUSZYŃSKIZachowacie wszystkie moje prawa i wszystkie moje zarządzenia i wypełnicie je. Jam jest Jahwe".
7.MIESESPrzestrzegajcie wszystkich Mych przepisów i wszystkich Moich praw, – i wykonywujcie je. Ja jestem Wiekuistym”.
8.TYSIĄCL.WYD5Będziecie strzec wszystkich ustaw moich i wszystkich wyroków moich. Będziecie je wykonywać. Ja jestem Pan!
9.BRYTYJKABędziecie więc przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw, i będziecie je wykonywać; Ja jestem Pan.
10.POZNAŃSKAStrzeżcie więc wszystkich moich nakazów i wszystkich wyroków i wypełniajcie je. Jam jest Jahwe.
11.WARSZ.PRASKABędziecie zachowywać wszystkie moje prawa i nakazy i postępować według nich. Ja jestem Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Strzeżcie wszystkich Moich ustaw oraz wszystkich Moich sądów, i je spełniajcie; Ja jestem WIEKUISTY.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITBędziecie więc przestrzegać wszystkich moich ustaw, wszystkich moich praw; do nich będziecie się stosować - Ja jestem PAN.