« Joe 3:9 Księga Joela 3:10 Joe 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Potłuczcie pługi wasze na miecze a motyki wasze na włócznie: słaby niech mówi, żem ja mocny.
2.GDAŃSKA.1881Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a kosy wasze na oszczepy; kto słaby, niech rzecze: Mocnym ja.
3.GDAŃSKA.2017Przekujcie wasze lemiesze na miecze, a wasze sierpy na oszczepy; kto słaby, niech powie: Jestem silny.
4.CYLKOW(4:10) Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a sierpy wasze na oszczepy! - Tam sprowadź o Wiekuisty bohaterów Twoich!
5.TYSIĄCL.WYD5Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a sierpy wasze na oszczepy; kto słaby, niech powie: Jestem bohaterem.
6.BRYTYJKA(3:15) Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy! Kto słaby, niech mówi: Jestem bohaterem!
7.POZNAŃSKA(4:10) Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na włócznie. Niech [nawet] słaby powie: "Jestem bohaterem!"
8.WARSZ.PRASKANa miecze przekujcie lemiesze, a sierpy żniwne – na wojenne oszczepy. I najsłabsi niech mówią, że są żołnierzami.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przekujecie wasze lemiesze na miecze, a wasze sierpy na oszczepy! Tam też sprowadź, o WIEKUISTY, Twoich bohaterów!
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:10) Przekujcie swe lemiesze na miecze, a swoje sierpy na dzidy! Kto słaby, niech powie: Jestem mocny!