« Joe 3:16 Księga Joela 3:17 Joe 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A poznacie, żem Ja Pan, Bóg wasz, mieszkający na Syonie, górze świętéj mojéj; i będzie Jeruzalem święte, a obcy nie przejdą przez nie więcéj.
2.GDAŃSKA.1881I dowiecie się, żem Ja Pan, Bóg wasz, mieszkający na Syonie, górze świętobliwości swojej; a tak Jeruzalem będzie święte, a obcy nie przejdą więcej przez nie.
3.GDAŃSKA.2017I poznacie, że ja jestem PANEM, waszym Bogiem, który mieszka na Syjonie, mojej świętej górze. I Jerozolima stanie się święta, a obcy już nie będą przez nią przechodzić.
4.CYLKOW(4:17) A poznacie, żem Ja Wiekuisty Bóg wasz, zamieszkujący na Cyonie, górze Mojej świętej, i że Jerozolima poświęconą będzie, a cudzoziemcy nigdy już po niej nie przejdą.
5.TYSIĄCL.WYD5I poznacie, że Ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej; a Jeruzalem będzie święte i
6.BRYTYJKA(3:22) I poznacie, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem, który mieszkam na Syjonie, świętej mojej górze. Wówczas Jeruzalem będzie święte, a obcy już nie będą przez nie przechodzili.
7.POZNAŃSKA(4:17) Poznacie, żem Ja jest Jahwe, żem jest Bogiem waszym, który mieszka na Syjonie, na świętej swojej górze. Jeruzalem będzie miejscem świętym, nigdy już obcy nie będą tamtędy przechodzić.
8.WARSZ.PRASKAWtedy się przekonacie, że Jam waszym i Panem, i Bogiem, że Ja na Syjonie mieszkam, na mojej górze świętej. A Jerozolima znowu będzie święta i nie będzie już przez nią przeciągał nikt obcy!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I poznacie, że Ja jestem WIEKUISTY, wasz Bóg, co mieszka na Cyonie, Mojej świętej górze, i że Jeruszalaim będzie święta, a cudzoziemcy już nigdy po niej nie przejdą.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:17) Wówczas przekonacie się, że Ja, PAN, wasz Bóg, mieszkam na Syjonie, na mojej świętej górze! A Jerozolima stanie się święta - i obcy już nie będą przez nią przechodzić.