« Joe 3:19 Księga Joela 3:20 Joe 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Judzka ziemia na wieki mieszkana będzie, a Jeruzalem do rodu i rodu.
2.GDAŃSKA.1881Ale Juda na wieki trwać będzie, a Jeruzalem od narodu do narodu;
3.GDAŃSKA.2017Ale Juda będzie trwać na wieki, a Jerozolima – z pokolenia na pokolenie.
4.CYLKOW(4:20) Judea zaś na wieki zamieszkaną będzie, a Jerozolima do najpóźniejszych pokoleń.
5.TYSIĄCL.WYD5Lecz [ziemia] Judy na wieki będzie zamieszkana, a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie.
6.BRYTYJKA(3:25) Lecz Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia.
7.POZNAŃSKA(4:20) Judea zaś będzie zamieszkana po wszystkie czasy a Jeruzalem aż do ostatnich pokoleń.
8.WARSZ.PRASKAZiemia zaś judzka wciąż będzie zaludniona, Jeruzalem trwać będzie z jednego pokolenia w drugie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Judea będzie na wieki zamieszkaną, a Jeruszalaim do najpóźniejszych pokoleń.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:20) Juda natomiast będzie zamieszkana na wieki, Jerozolima również - po wszystkie pokolenia.