« Joe 3:2 Księga Joela 3:3 Joe 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923O lud téż mój rzucali los, i dawali pacholę na nierząd, a dzieweczkę przedawali za wino, aby pili.
2.GDAŃSKA.1881O lud też mój los miotali, a dawali młodzieniaszka za wszetecznicę, a dzieweczkę sprzedawali za wino, aby pili.
3.GDAŃSKA.2017O mój lud rzucały los, dawały chłopca za nierządnicę i dziewczynę sprzedawały za wino, aby piły.
4.CYLKOW(4:3) O lud też Mój miotali los a oddawali chłopię za wszetecznicę a sprzedawali dziewczynkę za wino, aby się upijali.
5.TYSIĄCL.WYD5o lud mój los rzucali i chłopca wymieniali za nierządnicę, a dziewczę sprzedawali za wino, aby pić.
6.BRYTYJKA(3:8) O mój lud rzucali losy, dawali chłopca za ladacznicę, a dziewczynę sprzedawali za wino, aby pić.
7.POZNAŃSKA(4:3) o naród mój rzucili los; oddali chłopca za wszetecznicę, a dziewczynę sprzedali za wino, żeby pić.
8.WARSZ.PRASKAI losy rzucili o mój naród cały, zaś za nierządnicę chłopca wydawali, dziewczęta, aby hulać, sprzedawali za wino.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O Mój lud los rzucali; oddawali chłopca za prostytutkę, a dziewczynkę sprzedawali za wino, by się upijać.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:3) Również o mój lud rzucali losy: sprzedawali chłopca za nierządnicę, a dziewczynę za wino - i pili.