« Joe 3:7 Księga Joela 3:8 Joe 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zaprzedam syny wasze i córki wasze w ręce synów Judzkich, i zaprzedadzą je Sabejczykom, narodowi dalekiemu; bo Pan mówił.
2.GDAŃSKA.1881I zaprzedam synów waszych i córki wasze w ręce synów Judzkich, i zaprzedadzą ich Sebejcykom do narodu dalekiego; bo Pan mówił.
3.GDAŃSKA.2017I sprzedam waszych synów i wasze córki w ręce synów Judy, a oni sprzedadzą ich Sabejczykom, narodowi dalekiemu. Tak bowiem PAN powiedział.
4.CYLKOW(4:8) I zaprzedam syny wasze i córki wasze w ręce synów judzkich, aby odprzedali ich Sabejczykom, narodowi dalekiemu; gdyż Wiekuisty to wyrzekł.
5.TYSIĄCL.WYD5I oddam synów waszych i córki wasze w ręce synów judzkich, a oni zaprzedadzą ich Sabejczykom, narodowi dalekiemu. Tak Pan powiedział.
6.BRYTYJKA(3:13) I sprzedam waszych synów i wasze córki w ręce synów Judy, a ci sprzedadzą ich Sabejczykom, ludowi dalekiemu. Tak powiedział Pan.
7.POZNAŃSKA(4:8) Synów waszych i córki wasze wydam w ręce Judejczyków, którzy ich sprzedadzą Sabejczykom, narodowi dalekiemu. - Tak powiedział Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAWaszych zaś synów i córki zaprzedam w niewolę synom Judy, a oni sprzedadzą ich Sabejczykom, którzy mieszkają bardzo daleko. Zaprawdę, tak bowiem Pan powiedział:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprzedam waszych synów i wasze córki w ręce synów judzkich, by odsprzedali ich dalekiemu narodowi – Sabejczykom, gdyż WIEKUISTY to wypowiedział.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:8) Waszych synów i córki sprzedam synom judzkim, a oni sprzedadzą ich Sabejczykom, ludowi dalekiemu - gdyż tak Ja, PAN, nakazałem.