« Iza 4:6 Księga Izajasza 5:1 Iza 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zaśpiewam miłemu memu piosnkę stryjecznego brata mego, o winnicy jego. Winnica uczyniona jest miłemu memu na rogu, synie oliwy.
2.GDAŃSKA.1881Zaśpiewam teraz miłemu memu piosnkę miłego mego o winnicy jego. Winnicę ma miły mój na pagórku urodzajnym;
3.GDAŃSKA.2017Zaśpiewam teraz mojemu umiłowanemu pieśń mego ukochanego o jego winnicy. Mój umiłowany ma winnicę na urodzajnym pagórku.
4.CYLKOWChciałbym téż zaśpiewać o druhu moim, - pieśń druha mojego o winnicy swojej. Winnicę miał druh mój na pagórku urodzajnym.
5.TYSIĄCL.WYD5Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku.
6.BRYTYJKAZaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym.
7.POZNAŃSKAUmiłowanemu mojemu chcę śpiewać swą pieśń miłości o jego winnicy: - Winnicę posiadał mój umiłowany na żyznym zboczu pagórka.
8.WARSZ.PRASKAŚpiewać pragnę przyjacielowi mojemu, pieśń o tym, jak kocha on swoją winnicę. Miał bowiem mój przyjaciel winnicę na urodzajnym zboczu górskim.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chciałbym także zaśpiewać memu ukochanemu – pieśń mojego ukochanego o swej winnicy. Mój ukochany miał winnice na urodzajnym pagórku.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZaśpiewam mojemu przyjacielowi Jego miłosną pieśń o Jego winnicy. Miał mój przyjaciel winnicę na urodzajnym pagórku.