« Iza 5:10 Księga Izajasza 5:11 Iza 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Biada, którzy wstajecie rano, abyście się opilstwem bawili i pili aż do wieczora, abyście się winem rozpalili.
2.GDAŃSKA.1881Biada tym, którzy rano wstawając chodzą za pijaństwem, a trwają na niem do wieczora, aż ich wino rozpali!
3.GDAŃSKA.2017Biada tym, którzy od wczesnego ranka wstają, by gonić za mocnym trunkiem, a tak trwają do wieczora, wino ich rozpala!
4.CYLKOWBiada tym, którzy zrywają się ze świtem, aby za napojem gonić, którzy do późnego wieczora winem rozpaleni.
5.TYSIĄCL.WYD5Biada tym, którzy rychło wstając rano, szukają sycery, zostają do późna w noc, [bo] wino ich rozgrzewa.
6.BRYTYJKABiada tym, którzy od wczesnego rana gonią za trunkiem, których do późnego wieczora rozpala wino,
7.POZNAŃSKABiada tym, którzy od wczesnego ranka gonią za trunkami i przesiadują aż do późnej nocy, rozpalając się winem!
8.WARSZ.PRASKABiada tym, którzy krzątają się od rana, szukając sycery i do późna zostają, bo ich napój za mocno rozgrzewa.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada tym, którzy zrywają się ze świtem, by gonić za napojem i do późnego wieczora są rozpaleni winem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada tym, którzy już od rana uganiają się za trunkiem, a wino rozpala ich po sam świt!